سفارش تبلیغ
صبا ویژناو که بود؟ -

محمود فرشچیان استاد بی همتای هنر ایرانی که افتخار من. سرزمین من .همشهری تبریزی من .مردی که با سرانگشتان خود ما را با دیدنی هایی بی پایان آثارش همراه کرده است.

 

 

 نویسنده » عباس . ساعت 6:9 عصر روز دوشنبه 87 تیر 3